4. Informace o stavu skládky EkoMotol a projektu cykloareálu

05/08/2014
Zasedání konané dne 12. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 5/4/2014
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Informace o stavu skládky EkoMotol a projektu cykloareálu

Mgr. Radim Bureš odpresentoval projekt cykloareálu EkoMotol. Pan Ing. Jiří Vejmelka připomněl historii vzniku skládky a současnou situaci. Studie je k nahlédnutí na adrese: https://intranet.praha5.cz/admin/vybory-komise-soubory.php?get=/komise-zivotniho-prostredi/Studie_cyklopark_EkoMotol
Komise životního prostředí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě