3. Informace o JRD Semmering, park Kavalírka a park Šalamounka

05/08/2014
Zasedání konané dne 12. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 5/3/2014
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Informace o JRD Semmering, park Kavalírka a park Šalamounka

Ing. Jiří Vejmelka a paní Marcela Končolová informovali KŽP o současném stavu výstavby JRD Semmering, směně pozemků parku Kavalírka a o parku Šalamounka. Stále probíhají jednání. Komise se i nadále bude o tato témata zajímat.
Komise životního prostředí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě