1. Schválení zápisu z 4. KŽP

05/08/2014
Zasedání konané dne 12. 5. 2014 jako řádné
číslo usnesení 5/1/2014
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Schválení zápisu z 4. KŽP

Komise je neusnášeníschopná, schválení je odloženo na příští KŽP.
Komise životního prostředí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě