7. Pozice KŽP k návrhu regulační studie pro Přírodní park Košíře-Motol(Park Vidoule)

Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/7/2014
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Pozice KŽP k návrhu regulační studie pro Přírodní park Košíře-Motol(Park Vidoule)

KŽP doporučuje RMČ ve spolupráci s občanskými sdruženími Cibulek, Jinonic a Motola připravit zadání tzv. regulační studie pro budoucí Přírodní park Košíře-Motol s ohledem na přípravu tzv. “rozvahy” k MUP.
Schváleno 5/1/1
Komise životního prostředí