5. Příprava konference partnerských měst o životním prostředí

Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/5/2014
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva

Příprava konference partnerských měst o životním prostředí

KZFEU pracuje na záměru E-konference. Ing. Velek rozeslal členům KZFEU a KŽP návrh zvacího dopisu resp. programu mezinárodní konference o “Životním prostředí a uzemním plánování velkých měst” Ing. Velek a Ing. Vitha zašlou na partnerská města dopis pro zjištění zájmu.
Komise životního prostředí