4. ZMČ schválila výběr grantů ,,Místo pro život a ekologické programy – pro rok 2014

Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/4/2014
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

ZMČ schválila výběr grantů ,,Místo pro život a ekologické programy – pro rok 2014

Tajemnice informovala o zpřístupnění všech žádostí na INTRANETU viz. odkaz: https://intranet.praha5.cz/admin/vybory-komise-soubory.php?get=/komise-zivotniho-prostredi/GRANTY_2014
Komise životního prostředí