3. Informace po změnách v Radě městské části P5

Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/3/2014
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Informace po změnách v Radě městské části P5

Pan Ing. Jiří Vejmelka byl pozván, ale nemohl se dostavit. Přislíbil svoji účast na příští KŽP.
Komise životního prostředí