13. Žádost o likvidaci černé skládky a zajištění kontejneru u křižovatky ul. Kroupova a Nad Kesnerkou

05/08/2014
Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/13/2014
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Žádost o likvidaci černé skládky a zajištění kontejneru u křižovatky ul. Kroupova a Nad Kesnerkou

KŽP se seznámila s emailem pana Ing. Jiřího Šmuclera a doporučila, aby se obrátil na majitele pozemku MHMP.
Komise životního prostředí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě