11. Pozice KŽP k projektu Radlické radiály – křižovatka Řeporyjská a ekodukt

05/08/2014
Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/11/2014
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Pozice KŽP k projektu Radlické radiály – křižovatka Řeporyjská a ekodukt

KZP se seznámila s presentací pro jednání KUR 3.4., kde PUDIS resp. AF CITY PLAN představil varianty kruhové křižovatky Řeporyjská, ale projekt RR nadále neřeší biokoridor/ekodukt tj. “zelený protihlukový most” přes RR u Botaniky. KŽP se k tématu vrátí na příštím zasedání.
Komise životního prostředí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě