10. Informace o stavu skládky EkoMotol a projektu cykloareálu

Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/10/2014
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Informace o stavu skládky EkoMotol a projektu cykloareálu

KŽP žádá Mgr. Radima Bureše o zpřístupnění studie cykloareálu na rekultivované skládce.
Schváleno 7/0/0
Komise životního prostředí