1. Schválení zápisu z 3. KŽP

Zasedání konané dne 14. 4. 2014 jako řádné
číslo usnesení 4/1/2014
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Schválení zápisu z 3. KŽP

Schváleno 7/0/0
Komise životního prostředí