9. Stanovisko KŽP k rozvaze o charakteru území Městské části Praha 5 k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy

11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/9/2014
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Stanovisko KŽP k rozvaze o charakteru území Městské části Praha 5 k Metropolitnímu plánu hl. m. Prahy

Ing. Velek soubory uložil soubory tzv. Rozvahy pro členy KŽP do datového skladu: https://intranet.praha5.cz/admin/vybory-komise-soubory.php?get=/komise-zivotniho-prostredi/METROPOLITNI_PLAN.

Členové KŽP byli informováni, že ZOJ KA připravuje zveřejnění celé studie Rozvahy na webu www.praha5.cz.

KŽP žádá ZOJ KA o informace o harmonogramu dalších diskuzí k doporučením Rozvahy a k upřesnění regulace tzv. lokalit na Praze 5.

KŽP projedná připomínky k doporučením, k vymezení a regulaci lokalit z hlediska životního prostředí na příštím zasedání KŽP.

Komise životního prostředí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě