8. Stanovisko KŽP k návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZUR HMP)

11/02/2014
Zasedání konané dne 6. 1. 2014 jako řádné
číslo usnesení 1/8/2014
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Stanovisko KŽP k návrhu aktualizace č. 1 Zásad územního rozvoje hlavního města Prahy (ZUR HMP)

Ing. Velek navrhl KŽP přijmout usnesení: KŽP nesouhlasí, aby RMČ předkládala na stůl ZMČ ke schválení materiály, které nejsou řádně projednány ve výborech a komisích, a které mají vliv na životní prostředí.

Paní RNDr. Marcela Stárková upozornila na rizika požadavků KUR a Rady MČ (body 5, 6 a 8 pozice RMČ), protože řada občanských sdružení z Platformy www.zapet.cz nesouhlasí s obousměrným propojením v ulici Na Pomezí pod Vidoulí, s využitím prostoru Dívčích hradů pro další zástavbu, a s dalším tzv. Dvoreckým mostem (mezi Prahou 5 a Prahou 4), který by sloužil ne jen pro MHD a pěší a cyklistickou ale i pro nežádoucí automobilovou dopravu.

KŽP konstatovala, že aktualizaci ZUR (schválenou Komisí UR a Radou MČ) vzalo na vědomí Zastupitelstvo MČ dne 19.12.2013.

Komise životního prostředí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě