6. Různé

Zasedání konané dne 14. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/6/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Různé

Docházka 2013
KŽP vyhodnotila docházku členů KŽP a doporučuje nahradit nebo snížit počet členů.

Úklid ul. Radlická
Byl projednán úklid ulice Radlická u zastávky Braunova. O úklid se má starat MHMP. MČ P5 v tomto místě provádí doplňkový úklid.

Komise životního prostředí