4. Přírodní park Košíře Motol (regulační studie pro Park Vidouli)

14/11/2013
Zasedání konané dne 14. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/4/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Přírodní park Košíře Motol (regulační studie pro Park Vidouli)

KŽP žádá stanovisko Komise územního rozvoje k regulační studii pro Park Vidoule.
6/0/0
Důvodová zpráva je u nepřijatého bodu č. 7 v ZMČ P5 z 12.9.2013.
Usnesení ZHMP z 19.9.2013 je na adrese:
http://www.praha.eu/jnp/cz/home/volene_organy/zastupitelstvo_hmp/program_zapisy_zaznamy_zastupitelstva/
Komise životního prostředí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě