3. Informace z jednání s ČIŽP ke stížnosti na emise a hluk z areálu Europrint Motol

Zasedání konané dne 14. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/3/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Informace z jednání s ČIŽP ke stížnosti na emise a hluk z areálu Europrint Motol

KŽP čeká na zaslání oficiálních výsledků měření. Tajemnice KŽP prověří stav dopisu zaslaný ČIŽPem. Předseda komise informoval KŽP o stavu této situace.
Komise životního prostředí