1. Schválení zápisu z 8. KŽP

Zasedání konané dne 14. 10. 2013 jako řádné
číslo usnesení 9/1/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Schválení zápisu z 8. KŽP

Komise životního prostředí

Schvaluje:

  1. Znění zápisu z 8. KŽP

6/0/0