6. Informace o situaci Ligy na ochranu zvířat v Jinonicích – Paní Přibylová

Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 8/6/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva

Informace o situaci Ligy na ochranu zvířat v Jinonicích – Paní Přibylová

Komise životního prostředí

Konstatuje:

  1. Ing. Vitha podal aktuální informace o situaci. I nadále se hledá pozemek či budova, kam by se mohla Liga na ochranu zvířat v Jinonicích přestěhovat.

Usnesení bylo schváleno … hlasy