4. Zahrádkářská kolonie Mrázovka – ekologický dům – www.zemelodka. cz

Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 8/4/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva

Zahrádkářská kolonie Mrázovka – ekologický dům – www.zemelodka. cz

Komise životního prostředí

Konstatuje:

  1. KŽP vyslechla zajímavou presentaci o projektu země loďka. Proběhla diskuze, ve které byly zodpovězeny doplňující dotazy.  

Usnesení bylo schváleno … hlasy