3. Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně na P5 – květníky

Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 8/3/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva

Snížení imisní zátěže z dopravy ozeleněním ulic pomocí izolační zeleně na P5 – květníky

Komise životního prostředí

Konstatuje:

  1. Pan Bc. Pokorný informoval KŽP, o snížení původního počtu květníků o 32. Byla zpracována nová studie proveditelnosti. V průběhu října budou květníky natřeny barvou v odstínu lehké šedi. Některé květníky budou osázeny břečťanem, k některým bude přidán městský mobiliář v podobě laviček nebo košů a některé květníky budou obloženy dřevem. Pan Bc. Pokorný bude KŽP nadále informovat.