2. Schválení programu 8. KŽP

14/11/2013
Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 8/2/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva

Schválení programu 8. KŽP

Komise neusnášeníschopná
Komise životního prostředí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě