2. Schválení programu 8. KŽP

Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 8/2/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva

Schválení programu 8. KŽP

Komise neusnášeníschopná
Komise životního prostředí