1. Do KŽP byla dne 25.6.2013 usnesením č. 30/1075/201 jmenována jako řádná členka paní Jana Mrázková.

Zasedání konané dne 23. 9. 2013 jako řádné
číslo usnesení 8/1/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva

Do KŽP byla dne 25.6.2013 usnesením č. 30/1075/201 jmenována jako řádná členka paní Jana Mrázková.

Komise životního prostředí