9. Pozice KŽP k návrhu HMP zmenšit území Významného krajinného prvku Spiritka

Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/9/2013
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva

Pozice KŽP k návrhu HMP zmenšit území Významného krajinného prvku Spiritka

Komise životního prostředí

Konstatuje:

  1. Ing. Velek informoval o riziku nového návrhu majitele pozemku vymezit hranice VKP Spiritka v omezeném rozsahu, která by otevřela možnost zástavby části VKP viladomy firmou NAVATYP.

    KŽP nesouhlasí se zmenšováním hranic VKP Spiritka, proti hranicím vyhlášeným 2000 z důvodu zachování dostupnosti pro občany na úrovni pěší komunikace.