8. Nominace zástupce za KŽP do poradní skupiny pro cyklistiku na P5

Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/8/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Nominace zástupce za KŽP do poradní skupiny pro cyklistiku na P5

Komise životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. Ing. Velek informoval o přípravě poradní skupiny pro cyklistiku na Praze 5.

    KŽP nominuje do poradní skupiny pro cyklistiku svého člena komise Ing. Velka.