7. Přírodní park Košíře Motol (regulační studie pro Park Vidoule)

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/7/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Přírodní park Košíře Motol (regulační studie pro Park Vidoule)

Komise životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. KŽP Bere na vědomí požadavky petice sdružení Cibulky, Zdravá Pětka, Přátelé Malvazinek a Svaz včelařů, která byla v červenci zaslaná zastupitelům (požadavky petice v příloze): „zadalo ještě v roce 2013 studii revitalizace „Parku Vidoule“, která zohlední zájmy občanů Motola, Jinonic, Stodůlek a zainteresovaných občanských sdružení (vč. golfového oddílu), kde zpracovatel studie bude mít povinnost průběžně konzultovat s veřejností návrhy zlepšení ochrany přírodního prostředí „Parku Vidoule“ a vhodného využití částí přírodního parku pro rekreaci a šetrný sport“

    Komise se k tématu vrátí až budou známy výsledky jednání (ZHMP bude dne 19.9.2013).

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě