5. Informace z jednání s ČIŽP ke stížnosti na emise a hluk z areálu Europrint Motol

Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/5/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Informace z jednání s ČIŽP ke stížnosti na emise a hluk z areálu Europrint Motol

Komise životního prostředí

Konstatuje:

  1. Předseda KŽP Ing. Dvořák byl telefonicky informován ČIŽPem, že v areálu bylo provedeno měření a výsledky měření jsou v normě.

    KŽP čeká na zaslání oficiálních výsledků měření.

    KŽP požádá inspekci o jmenný seznam všech subjektů v areálu a výsledcích měření jejich emisí.