5. Informace z jednání s ČIŽP ke stížnosti na emise a hluk z areálu Europrint Motol

18/09/2013
Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/5/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Informace z jednání s ČIŽP ke stížnosti na emise a hluk z areálu Europrint Motol

Komise životního prostředí

Konstatuje:

  1. Předseda KŽP Ing. Dvořák byl telefonicky informován ČIŽPem, že v areálu bylo provedeno měření a výsledky měření jsou v normě.

    KŽP čeká na zaslání oficiálních výsledků měření.

    KŽP požádá inspekci o jmenný seznam všech subjektů v areálu a výsledcích měření jejich emisí.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě