4. Granty 2013

Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/4/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Granty 2013

Komise životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. KŽP bere na vědomí rozdělení grantů pro rok 2013