3. Granty 2012

Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/3/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Granty 2012

Komise životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. KŽP bere na vědomí vyúčtování grantů z roku 2012 (podklady na intranetu i rozeslány emailem)