2. Schválení zápisu ze 4. – 5. KŽP

Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/2/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Schválení zápisu ze 4. – 5. KŽP

Komise životního prostředí

Schvaluje:

  1. znění zápisu ze 4. a 5. KŽP

    5/0/0