1. Schválení programu 7. KŽP

Zasedání konané dne 26. 8. 2013 jako řádné
číslo usnesení 7/1/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Schválení programu 7. KŽP

Komise životního prostředí

Schvaluje:

  1. znění programu na 7. KŽP

    5/0/0