6. Informace k stanovisku MČ Praha 5 k návrhu zadání celoměstský významných změn ÚPn CVZ IV

Zasedání konané dne 17. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 5/6/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Informace k stanovisku MČ Praha 5 k návrhu zadání celoměstský významných změn ÚPn CVZ IV

komise byla neusnášení schopná
Komise životního prostředí

Odkládá:

  1. podání informací k bodu na příští zasedání KŽP