5. Stížnost na projekt bytových domů firmy Geosan v parku Na pláni – pan Lepšík – shrnutí

Zasedání konané dne 17. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 5/5/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Stížnost na projekt bytových domů firmy Geosan v parku Na pláni – pan Lepšík – shrnutí

komise byla neusnášení schopná
Komise životního prostředí

Odkládá:

  1. Shrnutí této situace na příští zasedání KŽP.