4. Stížnost pana Ing. Formánka – nesouhlas s kácením na pozemku parc.č. 1484/82

Zasedání konané dne 17. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 5/4/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Stížnost pana Ing. Formánka – nesouhlas s kácením na pozemku parc.č. 1484/82

komise byla neusnášení schopná
Komise životního prostředí

Odkládá:

  1. shrnutí informací ohledně stížnosti pana Ing. Formánka – nesouhlas s kácením na pozemku parc. č. 1484/82 – Viladomy Na Pláni na příští zasedání KŽP