3. Vyúčtování grantů za rok 2012

Zasedání konané dne 17. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 5/3/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Vyúčtování grantů za rok 2012

komise byla neusnášení schopná
Komise životního prostředí

Odkládá:

  1. Schválení vyúčtování grantů za rok 2012 na příští zasedání KŽP