2. Schválení programu 5. KŽP

Zasedání konané dne 17. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 5/2/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Schválení programu 5. KŽP

komise byla neusnášení schopná
Komise životního prostředí