1. Schválení zápisu z 4. KŽP

Zasedání konané dne 17. 4. 2013 jako řádné
číslo usnesení 5/1/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

Schválení zápisu z 4. KŽP

komise byla neusnášení schopná
Komise životního prostředí

Odkládá:

  1. schválení zápisu z 4. KŽP na příští zasedání KŽP