7. informace k zadání změn ÚP 4. vlny

Zasedání konané dne 13. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/7/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva

informace k zadání změn ÚP 4. vlny

Vzhledem k tomu, že je komise neusnášeníschopná se tento bod přesouvá na další zasedání komise ŽP.
Komise životního prostředí