7. informace k zadání změn ÚP 4. vlny

27/03/2013
Zasedání konané dne 13. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/7/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva

informace k zadání změn ÚP 4. vlny

Vzhledem k tomu, že je komise neusnášeníschopná se tento bod přesouvá na další zasedání komise ŽP.
Komise životního prostředí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě