6. informace k budově K Dalejím 6 – Prokopské údolí č.p. 748/6

Zasedání konané dne 13. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/6/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva

informace k budově K Dalejím 6 – Prokopské údolí č.p. 748/6

Místopředseda předložil informace z jednání. Komise se k případu vrátí na příštím zasedání a požádá společnost Pro ochranu Prokopského a Dalejského údolí o předání ročních zpráv o činnosti za roky 2010,2011a 2012. Dále požádá o přehled pořádaných akcí s počty účastníků v daných letech. Místopředseda požádal členy komise o návrhy efektivního využití celého objektu od členů KŽP.
Komise životního prostředí