5. Informace k situaci Tiskárna E-print(Europrint) – Epremo Trading

Zasedání konané dne 13. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/5/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva

Informace k situaci Tiskárna E-print(Europrint) – Epremo Trading

MUDr. Langmeierová (OS zdravá pětka) informovala komisi o aktuálních problémech s hlukem a imisemi z tiskárny v areálu. KŽP se pokusí o získání studie EIA od odboru životního prostředí MHMP. K%ZP prověří, zda případně kdy, bylo jednáno o změně územního plánu z obytné zóny na smíšenou a jaký je současný statut. KŽP prověří nové jméno firmy a zjistí IČO.
Komise životního prostředí