4. Informace k situaci Viladomy Na Pláni

Zasedání konané dne 13. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/4/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva

Informace k situaci Viladomy Na Pláni

KŽP bylo doručeno vnitřní sdělení od Odboru životního prostředí PID (MC05X00A93NX). Paní Šmeralová informovala KŽP o situaci Na Pláni. Dopis od pana RNDr. Lepšíka, PhD. je součástí zápisu.
Komise životního prostředí