3. Informace k situaci Viladomy na Farkáně

Zasedání konané dne 13. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/3/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva

Informace k situaci Viladomy na Farkáně

Požadovaná projektová dokumentace II. etapy je momentálně na MHMP, kde se tato situace prošetřuje.
Komise životního prostředí