2. Schválení programu 2. KŽP

27/03/2013
Zasedání konané dne 13. 2. 2013 jako řádné
číslo usnesení 2/2/2013
Předkladatel: Vitha Jiří, Ing., člen zastupitelstva

Schválení programu 2. KŽP

Komise je neusnášeníschopná o schválení programu nehlasovala. Místopředseda komise ŽP rozhodl o přesunutí projednávání bodu č. 7 na další KŽP. Dále přítomní hosté paní Šmeralová a paní MUDr. Langmeierová podají informace přítomným členům komise. Obsah sdělení bude v zápise.
Komise životního prostředí

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě