8. 8)Informace k zadání změn ÚP 4. vlny

Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/8/2013
Předkladatel: Velek Ondřej, Ing., člen zastupitelstva

8)Informace k zadání změn ÚP 4. vlny

Komise životního prostředí

Bere na vědomí:

  1. Ing. Velek informoval KŽP o diskuzi k zadání změn ÚP v oblasti Vidoule, Dívčí Hrady.

Žádá:

  1. KŽP žádá zástupce ORO, aby se zúčastnil příští KŽP.