7. 7)Stížnost proti kácení v ulici Od Vysoké na pozemcích parc. č. 1484/81 a 1484/82 Praha 5 (Farkáň)

Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/7/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

7)Stížnost proti kácení v ulici Od Vysoké na pozemcích parc. č. 1484/81 a 1484/82 Praha 5 (Farkáň)

Komise životního prostředí

Odkládá:

  1. KŽP čeká na písemnou odpověď z odboru životního prostředí ÚMČ Praha 5.