6. 6)Stížnost na stavební situaci v oblasti Na Farkáně.

Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/6/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

6)Stížnost na stavební situaci v oblasti Na Farkáně.

Komise životního prostředí

Žádá:

  1. KŽP žádá ÚMČ o projektovou dokumentaci ke stavbě Viladomy na Farkáně.