4. 4) Navržení a schválení termínů jednání na 1. pol. 2013

Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/4/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

4) Navržení a schválení termínů jednání na 1. pol. 2013

Předběžný termín příští komise je 13.2.2013 od 16:00, v místnosti č. 330, nám. 14. října, Praha 5.
Komise životního prostředí

Konstatuje:

  1. Předběžný termín příští komise je 13.2.2013 od 16:00, v místnosti č. 330, nám. 14. října, Praha 5.