3. 3)Schválení zápisu z 10. KŽP 10.12.2012

Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/3/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

3)Schválení zápisu z 10. KŽP 10.12.2012

Schvaluje 6/0/0
Komise životního prostředí