1. 1) Předseda KŽP informoval, že rada 12.12.2012 jmenovala odpovědným radním za oblast ŽP zástupce starosty Jaroslava Nedvěda. Všichni členové komise ŽP mají plné hlasovací právo viz. usnesení rady MČ Prahy 5 č. 33/1392/2012 ze dne 12.12.2012.

Zasedání konané dne 7. 1. 2013 jako řádné
číslo usnesení 1/1/2013
Předkladatel: Dvořák Bohumil, Ing., člen zastupitelstva

1) Předseda KŽP informoval, že rada 12.12.2012 jmenovala odpovědným radním za oblast ŽP zástupce starosty Jaroslava Nedvěda. Všichni členové komise ŽP mají plné hlasovací právo viz. usnesení rady MČ Prahy 5 č. 33/1392/2012 ze dne 12.12.2012.

Komise životního prostředí