17.9.2009 (8)

29/10/2009
Zápis č. 8 zasedání Sociálního výboru konaného dne 17. 9. 2009.
Přítomni: Ing. V. Váchová, Mgr. L. Vávrová PhD., PhDr. M. Kudys, R. Peterková, Mgr. A. Grušová, Mgr. J. Koričová
Omluveni: B. Alter, J. Matoušková, Mgr. H. Šupová, E. Kalousová
Host: L. Budín
Program:
I. Beseda zástupců o. s. Život 90 s obvodními lékaři působícími v MČ Praha 5 – Tísňová
péče AREÍON
II.
1)   Kontrola zápisu z minulého jednání
2)   Schválení programu
3)   Tísňová péče AREÍON
4)   Různé
Jednání zahájila a řídila Ing. V. Váchová
Hlasování: pro / proti / zdržel se
Ing. V. Váchová informovala o besedě zástupců o. s. Život 90 s obvodními lékaři působícími v MČ Praha 5 – Tísňová péče AREÍON,  která se uskutečnila před samotným jednáním Sociálního výboru.
ad 1) Kontrola zápisu z minulého jednání
Hlasování: 4/0/1
ad 2)  Schválení programu
Hlasování: 5/0/0
Mgr. Koričová předložila návrh rozpočtu na rok 2010. Rozpočet byl navržen se stejnými parametry jako v minulém roce, ponížený o 10 %. Termín dodání již úplného rozpočtu na rok 2010 byl stanoven  Ú MČ Praha 5 na 23. 9. 2009.
Výbor bere na vědomí návrh rozpočtu na rok 2010.
Mgr. Vávrová pozvala členy výboru a zastupitele na 1. 10. 2009, kdy se ve 14.00 hod. bude konat, jako každý rok, den pro seniory v Národním domě na Smíchově.
Příští řádné zasedání Sociálního výboru bude 15. 10. 2009 v 16.00 hod. v zasedací místnosti Rady MČ, 6. patro, Štefánkova 13, Praha 5.
Zapsala: J. Straňáková                    Ověřila: Ing. V. Váchová               Dne: 17. 9. 2009.

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 00 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny

Sociální sítě