6. Další postup ve věci pronájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 – Smíchov

06/09/2016
Zasedání konané dne 8. 9. 2016 jako řádné
číslo usnesení 5/6/2016
Předkladatel: Cais Viktor, RNDr., člen zastupitelstva, předseda výboru komunikace ZMČ Praha 5, předseda Komise obchodních aktivit RMČ Praha 5, předseda Dramaturgické rady RMČ Praha 5

Další postup ve věci pronájmu prostoru sloužícího podnikání v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 – Smíchov

Komise obchodních aktivit

Doporučuje RMČ:

  1. schválit záměr pronájmu nebytového prostoru č. j. 3/903 – prostoru sloužícího podnikání o celkové velikosti 88,9 m2 v přízemí nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 – Smíchov za nájemné v minimální výši: 3000,- Kč/m2/rok + alt DPH + zálohy na poskytované služby, na dobu neurčitou. 

  2. schválit  provedení stavebních úprav v nemovitosti Štefánikova 3/61, Praha 5 – Smíchov, spočívající v úpravě fasády v úrovni 1. NP nemovitosti vč. výměny výkladců a vstupu do nebytové jednotky v přízemí nemovitosti, kterou se souhlasem ostatních vlastníků jednotek provede MČ Praha 5 svým jménem a nákladem a to pouze pokud MČ Praha 5 získá souhlas ostatních vlastníků (SVJ) s provedením těchto stavebních úprav. Záměr pronájmu tak bude předložen k projednání až po provedení výše uvedených stavebních úprav

Usnesení bylo schváleno 5/0/0 hlasy

Kontakt

Městská část Praha 5
nám 14. října 1381/4
150 22 Praha 5

Tel.: +420 257 000 511 E-mail: podatelna@praha5.cz

ID datové schránky: yctbyzq

Podrobné kontakty a úřední hodiny
Sociální sítě